Behandlinger

Rodbehandling

Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles?

De fleste rodbehandlinger skyldes, at et hul i tanden når igennem tandbenet og helt ind til nerven, så bakterier trænger ind og giver betændelse i nerven. Smerter fra følsomme tandhalse eller revnede tænder kan i nogle tilfælde kun fjernes ved rodbehandling.

En rodbehandling kan blive nødvendig, hvis der tidligere har været et dybt hul i tanden, og fyldningen ligger tæt på nerven, eller hvis tanden har været udsat for et slag.

I tænder, som er blevet behandlet med en krone, kan tandnerven i sjældne tilfælde gå til grunde, og bakterier kan efterfølgende invadere det døde væv.

Det er bakterier, som giver en kronisk betændelse i tandnerven. En rodbehandling og fjernelse af tandnerven er derfor nødvendig, ellers vil du udvikle rodspidsbetændelse. Har betændelse spredt sig, kan tanden fortsat reddes med en rodbehandling, prognosen er bare lidt dårligere (læs kapitlet: Efter rodbehandlingen).

En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve.

Symptomer

Betændelse i nerven vil ofte give tandpine i varierende grad. Tandpinen kan føles som smerte i nabotænderne,øret, kæbehulen, eller den kan opfattes som hovedpine.

Tand med nervebetændelse

En nervebetændelse giver typisk smerte ved kulde og varme

En rodspidsbetændelse derimod giver oftest intet eller kun ringe ubehag, tanden er måske lidt øm, når man tygger, og den kan skifte farve.

En rodbetændelse kan ses på et røntgenbillede – hvilket ikke er tilfældet ved en nervebetændelse. En rodbetændelse kan undertiden udvikle sig til en smertefuld tandbyld.

Hvis en tandbehandling ikke umiddelbart kan iværksættes, kan det være nødvendigt at supplere med noget smertestillende medicin samt et antibioticum. Penicillin erstatter IKKE en rodbehandling.

Da tandnerven for det meste er levende ved behandlingens begyndelse, må man lægge en lokalbedøvelse. Herefter er behandlingen stort set smertefri.

Tand med rodspidsbetændelse

Hvordan udføres en rodbehandling?

En rodbehandling er vores metode til at behandle en nerve- eller rodbetændelse. Der kan ikke udstedes garantier for, at behandlingen altid lykkes eller for, at der ikke opstår komplikationer efter behandlingen. Afhængig af tandens tilstand og hvilken behandlingsmetode der anvendes, lykkes den optimalt udførte rodbehandling i 80 til 95 % af tilfældene.

Mislykkes rodbehandlingen, er der mulighed for at fjerne resten af betændelsen ved tandens rodspids med en rodspidsoperation.

Når vi starter en rodbehandling, sker det ved, at vi borer et hul i tanden for at komme ind til nerven i rodkanalen.

En af måderne, hvorpå man sikrer et godt behandlingsresultat, er at hindre, at nye bakterier kommer ned i rodkanalen under behandlingen. Derfor beskyttes tanden med en lille dug. Længden af roden fastlægges ved hjælp af et røntgenbillede eller elektronisk måleudstyr.

Nerven og bakterierne fjernes, og der renses ud med rodfile til den ønskede dybde og størrelse.

Fil i rodkanal

Rodspidsbetændelse – rodkanalen desinficeres yderligere

Det er almindeligt, at rodkanalen desinficeres i en længere periode. Det betyder, at rodbehandlingen ikke altid kan gøres færdig på ét besøg. I den mellemliggende periode er rodkanalen midlertidigt fyldt op.​

Åbning til rodkanalen

Når vi skønner, at rodkanalen er færdigrenset og desinficeret, fyldes rodkanalen op med et plastisk rodfyldningsmateriale  og rodfyldningscement.

Dette skal sikre, at der ikke på ny trænger bakterier ind i rodkanalen.

​I sjældne tilfælde er rodkanalen snævret ind. Det ses fx hos ældre personer, hvis tanden har været behandlet gentagne gange, eller hvis der har været betændelse i nerven.

Nogle rodbehandlede tænder vil med tiden ændre farve

Farveforandringen kan blive så stor, at en korrigerende behandling kan blive nødvendig af kosmetiske grunde.

​Efter rodbehandlingen

Du kan undertiden opleve lette, forbigående smerter et par dage efter rodbehandlingen. Er smerterne vedvarende eller tiltagende, skal man kontakte os.

En rodbehandling er en kompliceret behandling, som bl.a. er afhængig af, den enkelte tandrod. Så du vil af og til komme ud for, at det bliver nødvendigt med en fornyet rodbehandling eller en rodspidsoperation, hvis betændelsen ikke forsvinder efter første rodbehandling.

​I visse tilfælde kan man ikke udføre en normal rodbehandling

Det kan bl.a. skyldes, at rodkanalen er så snæver, at vi ikke kan komme til at rense den. I disse tilfælde bliver det nødvendigt at fjerne betændelsen med en operation. Operation af rodspidsbetændelser har afhængig af situationen en prognose på mellem 60 og 90 %.

Her er vi nødt til at fjerne meget af tandemaljen for at kunne komme ned i rodkanalerne. Der er som regel ikke ret meget tand tilbage efter behandlingen.

​Hvis rodbehandlingen er gået som forventet, kan tanden med det samme forsynes med en endelig erstatning. Er der tvivl om rodbehandlingens prognose, kan vi forsyne tanden med en mellemløsning. Efter en observationsperiode på ét år tages et røntgenbillede, der viser, om rodbehandlingen er lykkedes tilfredsstillende. Er rodbehandlingen lykkedes, kan den endelige behandling udføres.

En rodbehandlet tand reagerer ikke på samme måde overfor tryk. Det betyder, at man ubevidst kan komme til at overbelaste tanden, så den flækker. Flækker tanden på langs, er der kun én udvej, og det er at trække tanden ud. Hvis tanden er meget svækket efter rodbehandlingen, vil vi derfor ofte anbefale, at den rodbehandlede tand forsynes med en krone.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.